Thông báo về việc hợp đồng vị trí Văn thư (Lần 2) Bệnh viện tỉnh thông báo về việc hợp đồng vị trí Văn thư (Lần 2)
Nghị định 16/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam Nghị định 16/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
Thông báo về việc hợp đồng vị trí Kế toán Bệnh viện tỉnh Bình Thuận thông báo về việc hợp đồng vị trí Kế toán
Thông báo kết quả cuộc thi Sáng tác Slogan-Bệnh viện Bình Thuận Thông báo kết quả cuộc thi Sáng tác Slogan-Bệnh viện Bình Thuận
Thông báo về việc hợp đồng vị trí Văn thư Thông báo về việc hợp đồng vị trí Văn thư
Nghị định 16/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
Tài liệu giám sát, chẩn đoán, điều trị và phòng Virus Corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp
Quyết định V/v phân công công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân năm 2020
Bảng giá viện phí theo Thông tư 13/2019/TT-BYT áp dụng cho bệnh nhân tham gia BHYT thay thế TT39/2018/TT-BYT
Bảng giá viện phí theo Thông tư 37/2018/TT-BYT áp dụng cho bệnh nhân không tham gia BHYT
Thực hiện đề án " Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam cho công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 -2020"