Thông báo về việc giới thiệu chữ ký của Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận Thông báo về việc giới thiệu chữ ký của Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận
Thông báo về việc tổ chức đấu giá bán phế liệu là chất thải y tế tái chế Thông báo về việc tổ chức đấu giá bán phế liệu là chất thải y tế tái chế
Thông báo về việc tổ chức đấu giá thu mua chất thải y tế tái chế Thông báo về việc tổ chức đấu giá thu mua chất thải y tế tái chế
HỘI THI “THỰC HIỆN TỐT QUY TẮC ỨNG XỬ NĂM 2019” HỘI THI “THỰC HIỆN TỐT QUY TẮC ỨNG XỬ NĂM 2019”
Ê kíp chuyển bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã tạo nên sự kỳ diệu góp phần đem lại sự sống cho người bệnh. Ê kíp chuyển bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã tạo nên sự kỳ diệu góp phần đem lại sự sống cho người bệnh.