HỘI THI “THỰC HIỆN TỐT QUY TẮC ỨNG XỬ NĂM 2019” HỘI THI “THỰC HIỆN TỐT QUY TẮC ỨNG XỬ NĂM 2019”
Ê kíp chuyển bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã tạo nên sự kỳ diệu góp phần đem lại sự sống cho người bệnh. Ê kíp chuyển bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã tạo nên sự kỳ diệu góp phần đem lại sự sống cho người bệnh.
Quyết định về việc phân công công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân Quyết định về việc phân công công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân
Hội thảo "Kỷ nguyên 4.0 trong y tế - Dữ liệu là nền tảng cho sự phát triển" tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận Hội thảo "Kỷ nguyên 4.0 trong y tế - Dữ liệu là nền tảng cho sự phát triển" tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận
Thông báo Về việc tuyển dụng Lái xe cấp cứu Thông báo Về việc tuyển dụng Lái xe cấp cứu