Thông báo về việc hợp đồng vị trí Hộ sinh và Điều dưỡng Thông báo về việc hợp đồng vị trí Hộ sinh và Điều dưỡng
Tuyên truyền phổ biến pháp luật Nghị định pháp luật của Chính phủ
2 bệnh nhân COVID-19 còn lại ở Bình Thuận xuất viện Sáng 10-4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận đã làm thủ tục xuất viện cho 2 bệnh nhân COVID-19 còn lại của địa phương sau gần một tháng điều trị.
Thông báo về việc hợp đồng vị trí Văn thư (Lần 2) Bệnh viện tỉnh thông báo về việc hợp đồng vị trí Văn thư (Lần 2)
Nghị định 16/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam Nghị định 16/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam