Thông báo về việc hợp đồng vị trí Văn thư Thông báo về việc hợp đồng vị trí Văn thư
Tài liệu giám sát, chẩn đoán, điều trị và phòng Virus Corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Tài liệu giám sát, chẩn đoán, điều trị và phòng Virus Corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp
Quyết định V/v phân công công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân năm 2020 Quyết định V/v phân công công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân
Thông báo về việc giới thiệu chữ ký của Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận Thông báo về việc giới thiệu chữ ký của Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận
Thông báo về việc tổ chức đấu giá bán phế liệu là chất thải y tế tái chế Thông báo về việc tổ chức đấu giá bán phế liệu là chất thải y tế tái chế