Bảng giá viện phí theo Thông tư 39/2018 Bộ Y tế áp dụng bệnh nhân tham gia BHYT

Phụ lục Bảng giá viện phí theo Thông tư 15/2018 Bộ Y tế áp dụng bệnh nhân tham gia BHYT từ ngày 15/12/2018:

Tải Tại đây