Nghị định 16/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Nghị định 16/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Nghị định 16/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
Tài liệu giám sát, chẩn đoán, điều trị và phòng Virus Corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp

Tài liệu giám sát, chẩn đoán, điều trị và phòng Virus Corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp

Tài liệu giám sát, chẩn đoán, điều trị và phòng Virus Corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp
Quyết định V/v phân công công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân năm 2020

Quyết định V/v phân công công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân năm 2020

Quyết định V/v phân công công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân
Thực hiện đề án " Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam cho công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 -2020"

Thực hiện đề án " Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam cho công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 -2020"

Thực hiện đề án " Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam cho công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 -2020"
Thông báo V/v Tổ chức tham dự cuộc thi Sáng tác slogan - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận

Thông báo V/v Tổ chức tham dự cuộc thi Sáng tác slogan - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận

Thông báo V/v Tổ chức tham dự cuộc thi Sáng tác slogan - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận
Công văn số 267/BVBT-TCCB V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2017, 2018-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính Trị

Công văn số 267/BVBT-TCCB V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2017, 2018-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính Trị

Công văn số 267/BVBT-TCCB V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2017, 2018-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính Trị
Thông tư 25/2018/TT-BYT Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

Thông tư 25/2018/TT-BYT Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

Thông tư 25/2018/TT-BYT Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tích ban hành
Số 339/BVBT-TCCB

Số 339/BVBT-TCCB

Công văn số 339/BVBT-TCCB Về việc quán triệt, triển khai các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Văn Bản bệnh viện

Văn Bản bệnh viện

Văn Bản bệnh viện
Thông tư 40 Bộ Y tế về quy định đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thông tư 40 Bộ Y tế về quy định đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thông tư 40 Bộ Y tế về quy định đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh...
Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên Bộ Y tế - Tài chính

Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên Bộ Y tế - Tài chính

Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc
Thông tư 50 quy định phân loại phẫu thuật, thủ thuật và nhân lực

Thông tư 50 quy định phân loại phẫu thuật, thủ thuật và nhân lực

Quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật
Ban hành danh mục kỹ thuật tương đương (đợt 2)

Ban hành danh mục kỹ thuật tương đương (đợt 2)

Quyết định số 984/QĐ-BYT ban hành mục các dịch vụ kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh tương đương
Ban hành danh mục kỹ thuật tương đương (đợt 1)

Ban hành danh mục kỹ thuật tương đương (đợt 1)

Ban hành danh mục kỹ thuật tương đương (đợt 1) cho 6 chuyên khoa