Thông báo về việc hợp đồng vị trí Văn thư (Lần 2)

Thông báo về việc hợp đồng vị trí Văn thư (Lần 2)

Bệnh viện tỉnh thông báo về việc hợp đồng vị trí Văn thư (Lần 2)
Thông báo về việc hợp đồng vị trí Kế toán

Thông báo về việc hợp đồng vị trí Kế toán

Bệnh viện tỉnh Bình Thuận thông báo về việc hợp đồng vị trí Kế toán
Thông báo về việc hợp đồng vị trí Văn thư

Thông báo về việc hợp đồng vị trí Văn thư

Thông báo về việc hợp đồng vị trí Văn thư
Thông báo Về việc tuyển dụng Lái xe cấp cứu

Thông báo Về việc tuyển dụng Lái xe cấp cứu

Thông báo Về việc tuyển dụng Lái xe cấp cứu
Thông báo về việc tuyển dụng Điều dưỡng, Hộ sinh và Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu

Thông báo về việc tuyển dụng Điều dưỡng, Hộ sinh và Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu

Thông báo về việc tuyển dụng Điều dưỡng, Hộ sinh và Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu
Thông báo về việc tuyển dụng Kế toán

Thông báo về việc tuyển dụng Kế toán

Thông báo về việc tuyển dụng Kế toán
Thông báo về việc tuyển dụng Hộ sinh

Thông báo về việc tuyển dụng Hộ sinh

Thông báo về việc tuyển dụng Hộ sinh
Tuyển nhân viên bảo vệ và nhân viên giữ thang máy

Tuyển nhân viên bảo vệ và nhân viên giữ thang máy

Tuyển nhân viên bảo vệ và nhân viên giữ thang máy
Thông báo về việc tuyển dụng Điều dưỡng

Thông báo về việc tuyển dụng Điều dưỡng

Thông báo về việc tuyển dụng Điều dưỡng
Danh sách đủ điều kiện dự tuyển viên chức y tế năm 2018

Danh sách đủ điều kiện dự tuyển viên chức y tế năm 2018

Danh sách đủ điều kiện dự tuyển viên chức y tế năm 2018
Danh sách không đủ điều kiện dự tuyển viên chức y tế năm 2018

Danh sách không đủ điều kiện dự tuyển viên chức y tế năm 2018

Danh sách không đủ điều kiện dự tuyển viên chức y tế năm 2018
Thông báo số 2 về việc tuyển dụng Nữ hộ sinh

Thông báo số 2 về việc tuyển dụng Nữ hộ sinh

Thông báo số 2 về việc tuyển dụng Nữ hộ sinh
Thông báo tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2018

Thông báo tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2018

Thông báo tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2018
Tuyển dụng Nữ hộ sinh

Tuyển dụng Nữ hộ sinh

Tuyển dụng Nữ hộ sinh