Tổ chức phát quà trung thu cho bệnh nhân nhi đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận

Tổ chức phát quà trung thu cho bệnh nhân nhi đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận

Tổ chức phát quà trung thu cho bệnh nhân nhi đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận