Nghị định 16/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
Tài liệu giám sát, chẩn đoán, điều trị và phòng Virus Corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp
Quyết định V/v phân công công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân năm 2020
Thực hiện đề án " Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam cho công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 -2020"
Thông báo V/v Tổ chức tham dự cuộc thi Sáng tác slogan - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận
Công văn số 267/BVBT-TCCB V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2017, 2018-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính Trị