Tuyên truyền phổ biến pháp luật
Tin từ: benhvienbinhthuan Đăng lúc: 4/13/2020 9:33:31 AM
Lượt xem:78

Nghị định pháp luật của Chính phủ


Nghị định: 31/2019/NĐ-CP: Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo

Luật số: 52/2019/QH14: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức

Số: 03/2018/L-CTN: Luật tố cáo 2018

Luật số: 36/2018/QH14: Luật phòng chống tham nhũng