Thông báo lần 2 Về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết lắp đặt hệ thống máy chụp cắt lớp điện toán 64 dãy - 128 lát cắt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận
Tin từ: benhvienbinhthuan Đăng lúc: 8/30/2019 4:20:22 PM
Lượt xem:146

Thông báo lần 2 Về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết lắp đặt hệ thống máy chụp cắt lớp điện toán 64 dãy - 128 lát cắt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận