Quyết định về việc phân công công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân
Tin từ: benhvienbinhthuan Đăng lúc: 10/10/2019 9:08:58 AM
Lượt xem:201

Quyết định về việc phân công công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân


tiepcongdan_2

tiepcongdan_1