Phổ biến thông tin, tuyên truyền về phòng, chống thiên tai
Tin từ: cuacuonanviet.com Đăng lúc: 4/14/2017 11:28:49 PM
Lượt xem:831

Thực hiện công văn số 104/PCTT-VP ngày 23/5/2016 của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh Bình Thuận

Thực hiện công văn số 104/PCTT-VP ngày 23/5/2016 của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh Bình Thuận về việc cấp tờ rơi để thông tin, tuyên truyền về phòng, chống thiên tai

1.[1]

2.[1]

3.[1]

4.[1]