Danh sách MTQ hỗ trợ cho BN nghèo Tháng 4/2019
Tin từ: benhvienbinhthuan Đăng lúc: 5/20/2019 10:39:37 PM
Lượt xem:207

Danh sách MTQ hỗ trợ cho BN nghèo Tháng 4/2019


Nhà hảo tâm

Địa chỉ

Hỗ trợ

Hình thức hỗ trợ

Người nhận

Tiền ( VNĐ)

Hiện vật

Đóng tiền viện phí

Trực tiếp người bệnh

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Khoa HSHP

 

 

5 lon

 

BN nghèo các khoa

Tuyết Linh

Khoa XN

 

 

9 lốc sữa

 

BN nghèo các khoa

Cty Sun taxi

Phan Thiết

 

 

01 lượt

 

BN Ngô Văn Dũng

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

     17,000,000

 

 

BN Nguyễn Văn Biết

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

       2,300,000

 

 

BN Nguyễn Văn Biết

Bùi Quang Huy

Phan Thiết

 

     1,500,000

 

 

BN Võ Thế Nhân

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

       3,600,000

 

 

BN Nguyễn Văn Lâm

Cô Huỳnh Thị Hạnh

Phú hài

 

       5,000,000

 

 

BN Nguyễn Văn Lâm

 

 

Chuyển TTBT

 

 

 

BN Huỳnh Quốc Hoa

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

       1,000,000

 

 

3 chị em thalassemic

Cty Yến sào Khánh Hòa

 

 

 

85 suất quà

 

BN nghèo

Nguyễn Thị Mỹ Hằng

85/4/11 Vạn thủy tú

 

 

25 suất

 

BN nghèo

Thu Trang

Hàm mỹ

 

       1,000,000

 

 

Bn Trần Minh Hưng

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

     13,000,000

 

 

BN Nguyễn Văn Tuyên

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

       3,800,000

 

 

Bn Trần Minh Hưng

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

       2,000,000

 

 

BN Võ Thanh Ngân

BS Cao Thị Thanh Bình

Lê Hông Phong

 

       1,000,000

 

 

BN Võ Thanh Ngân

Phạm Thị Huyền Trang

KTTCA Phú thủy

 

       1,000,000

 

 

BN Võ Thanh Ngân

BS Trần Thanh Tâm

Khoa Nhi BVBT

 

         500,000

 

 

BN Võ Thanh Ngân

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

         300,000

 

 

BN Trần Ngọc Sanh

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

    10,600,000

 

 

BN Trương Ơi

Trần Hồng Phúc

 

 

         300,000

 

 

 

Cô Thu Trang

Hàm mỹ

 

       1,000,000

 

 

BN Nghèo

Cty Sun taxi

Phan thiết

 

 

1 lượt

 

BN Nghia

Anh Huỳnh Gia Phúc

Phú hài

 

 

100 suất

 

 

GĐ Anh Chị Nguyệt Hồ

Căn tin BV

 

 

26 suất

 

 

Nhà hảo tâm

Địa chỉ

Hỗ trợ

Hình thức hỗ trợ

Người nhận

 

Tiền ( VNĐ)

Hiện vật

 

Đóng tiền viện phí

Trực tiếp người bệnh

 

Trần Trung Khánh

761 763 Trần Hưng Đạo

 

             1,000,000

 

VP

BN Nguyễn Thị Niên

 

Chị Kiều Trinh

Phan thiêt

 

               500,000

 

SH

BN Nguyễn Thị Niên

 

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

               300,000

 

Xe xin về

BN Pham Văn Sang

 

BS Cao Thị Thanh Bình

Phan Thiét

 

             1,000,000

 

Xe xin về

BN Pham Văn Sang

 

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

               500,000

 

SH

BN Nguyễn Ngọc Sanh

 

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

             3,000,000

 

VP

Bn Pham Thị Tánh

 

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

             9,300,000

 

VP +SH

Sp Phan Thị Chi

 

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

             8,650,000

 

VP

BN Ng Thanh Trần Nhật

 

Bạn Quý Đông

Phan thiết

 

               500,000

 

VP

BN Ng Thanh Trần Nhật

 

Tâm Hường ( Mười)

Phan thiết

 

             5,000,000

 

VP +SH

BN Ng Thanh Trần Nhật

 

 

 

 

 

 

 

BN khoa Tim mạch

 

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

             6,000,000

 

VP

BN Ng Thanh Trần Nhật

 

Trần Thị Minh

Võ Văn Tần

 

             3,000,000

 

SH

BN nghèo

 

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

             4,600,000

 

SH

3 Chị em bệnh về máu

 

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

           12,600,000

 

VP+SH

BN Nguyễn Thanh Lâm

 

Lê Thị Bích Nguyệt

Bạn Vinh

 

               300,000

 

SH

BN Ngô Tế Đệ

 

Trần Thị Thu Trang

Phan Lâm

 

             2,000,000

 

SH

BN Nguyễn Thanh Lâm

 

Võ Thị Hồng Hạnh

Khoa dược

 

               500,000

 

VP

BN Ngô Tế Đệ

 

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

             6,300,000

 

VB +CV

BN Đồng Văn Trúc

 

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

           17,000,000

 

SH

10 BN ngày lễ CTXH 25/3

 

Cty Sun taxi

Phan Thiết

 

 

10 ghế đấ

 

 

 

Taxi Quốc Tế

Phan thiết

 

             2,000,000

 

 

10 BN ngày lễ CTXH 25/3

 

Ông Võ Ngọc Khánh

Khu Kênh bào PT

 

 

10 phần quà

 

10 BN ngày lễ CTXH 25/3

 

Cty tả Diana

TP HCM

 

             8,000,000

 

 

Quỹ dự phòng vì BN nghèo

 

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

                 5,150,000

 

 

BN Đồng Văn Trúc

 

Trần Thị Thu Trang

 

 

             1,000,000

 

 

BN Đồng Văn Trúc

 

Thái Ngọc Châu

Mương mán

 

             2,900,000

 

 

BN Nguyễn Thanh Lâm

 

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

              5,150,000

 

 

BN Đồng Văn Trúc

 

Ánh Nguyệt

BVPT

 

 

Sữa 2 lon

 

BN nghèo

 

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

             2,500,000

 

 

BN Nguyễn Văn Phúc

 

Tai xế Taxi Quốc tế

Phan thiết

 

 

1 lượt

 

Vận chuyển MP BN Phúc

 

Bà Kiều Trinh

Phan Thiết

 

           11,000,000

 

 

BN Nghèo các khoa

 

Tai xế Taxi Quốc tế

Phan thiết

 

 

1 lượt

 

BN nhân nhi đã tử vong

 

Hội thiện nguyện Phan thiết

Phan Thiết

 

           11,000,000

 

 

BN Tô Hiền Diện

 

Anh Chị Nguyệt Hồ

Căn tin BV

 

 

15 suất

 

BN nghèo