Danh sách MTQ hỗ trợ cho BN nghèo Tháng 3/2019
Tin từ: benhvienbinhthuan Đăng lúc: 5/20/2019 10:31:55 PM
Lượt xem:223

Danh sách MTQ hỗ trợ cho BN nghèo Tháng 3/2019


Nhà hảo tâm

Địa chỉ

Hỗ trợ

Hình thức hỗ trợ

Người nhận

Tiền ( VNĐ)

Hiện vật

Đóng tiền viện phí

Trực tiếp người bệnh

Trần Trung Khánh

761 763 Trần Hưng Đạo

 

             1,000,000

 

VP

BN Nguyễn Thị Niên

Chị Kiều Trinh

Phan thiêt

 

               500,000

 

SH

BN Nguyễn Thị Niên

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

               300,000

 

Xe xin về

BN Pham Văn Sang

BS Cao Thị Thanh Bình

Phan Thiét

 

             1,000,000

 

Xe xin về

BN Pham Văn Sang

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

               500,000

 

SH

BN Nguyễn Ngọc Sanh

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

             3,000,000

 

VP

Bn Pham Thị Tánh

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

             9,300,000

 

VP +SH

Sp Phan Thị Chi

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

             8,650,000

 

VP

BN Ng Thanh Trần Nhật

Bạn Quý Đông

Phan thiết

 

               500,000

 

VP

BN Ng Thanh Trần Nhật

Tâm Hường ( Mười)

Phan thiết

 

             5,000,000

 

VP +SH

BN Ng Thanh Trần Nhật

 

 

 

 

 

 

BN khoa Tim mạch

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

             6,000,000

 

VP

BN Ng Thanh Trần Nhật

Trần Thị Minh

Võ Văn Tần

 

             3,000,000

 

SH

BN nghèo

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

             4,600,000

 

SH

3 Chị em bệnh về máu

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

           12,600,000

 

VP+SH

BN Nguyễn Thanh Lâm

Lê Thị Bích Nguyệt

Bạn Vinh

 

               300,000

 

SH

BN Ngô Tế Đệ

Trần Thị Thu Trang

Phan Lâm

 

             2,000,000

 

SH

BN Nguyễn Thanh Lâm

Võ Thị Hồng Hạnh

Khoa dược

 

               500,000

 

VP

BN Ngô Tế Đệ

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

             6,300,000

 

VB +CV

BN Đồng Văn Trúc

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

           17,000,000

 

SH

10 BN ngày lễ CTXH 25/3

Cty Sun taxi

Phan Thiết

 

 

10 ghế đấ

 

 

Taxi Quốc Tế

Phan thiết

 

             2,000,000

 

 

10 BN ngày lễ CTXH 25/3

Ông Võ Ngọc Khánh

Khu Kênh bào PT

 

 

10 phần quà

 

10 BN ngày lễ CTXH 25/3

Cty tả Diana

TP HCM

 

             8,000,000

 

 

Quỹ dự phòng vì BN nghèo

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

                 5,150,000

 

 

BN Đồng Văn Trúc

Trần Thị Thu Trang

 

 

             1,000,000

 

 

BN Đồng Văn Trúc

Thái Ngọc Châu

Mương mán

 

             2,900,000

 

 

BN Nguyễn Thanh Lâm

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

              5,150,000

 

 

BN Đồng Văn Trúc

Ánh Nguyệt

BVPT

 

 

Sữa 2 lon

 

BN nghèo

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

             2,500,000

 

 

BN Nguyễn Văn Phúc

Tai xế Taxi Quốc tế

Phan thiết

 

 

1 lượt

 

Vận chuyển MP BN Phúc

Bà Kiều Trinh

Phan Thiết

 

           11,000,000

 

 

BN Nghèo các khoa

Tai xế Taxi Quốc tế

Phan thiết

 

 

1 lượt

 

BN nhân nhi đã tử vong

Hội thiện nguyện Phan thiết

Phan Thiết

 

           11,000,000

 

 

BN Tô Hiền Diện

Anh Chị Nguyệt Hồ

Căn tin BV

 

 

15 suất

 

BN nghèo