Danh sách MTQ hỗ trợ cho BN nghèo Tháng 2/2019
Tin từ: benhvienbinhthuan Đăng lúc: 5/20/2019 10:30:27 PM
Lượt xem:227

Danh sách MTQ hỗ trợ cho BN nghèo Tháng 2/2019


Nhà hảo tâm

Địa chỉ

Hỗ trợ

Hình thức hỗ trợ

Người nhận

Tiền ( VNĐ)

Hiện vật

Đóng tiền viện phí

Trực tiếp người bệnh

Nhóm đậu nành

417 THĐ

 

 

9 suất quà

 

 

Đoàn TN chi cục thuế

Dao

 

 

40 suất quà

 

 

Sư Cô Tịnh xá Ngọc Liên

 

 

 

64 suất quà

 

 

Thầy Phaple Thiên

697 THĐ

 

               5,000,000

 

VP+SH

BN Nguyễn Thị Đào

Thầy Phaple Thiên

697 THĐ

 

               3,300,000

 

VP+SH

Bn Trần Minh Đức

Giang Hà

 

 

 

1 áo quan

 

BN Vô danh Nam TV

Cô Lê Thị Ngọc Anh

66 Ngô Sỹ Liên

 

               12,400,000

 

 

BN Nghèo các khoa

Thầy Phaple Thiên

697 THĐ

 

               5,500,000

 

 

BN   Đặng Nguyễn Bá

Thầy Phaple Thiên

697 THĐ

 

               10,000,000

 

 

BN Nguyễn Thị Gấm

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

               4,000,000

 

 

BN   Đặng Nguyễn Bá

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

               6,700,000

 

 

BN Đoàn Văn Dũng

Thu Trang

Hàm Mỹ

 

               2,000,000

 

 

BN Đoàn Văn Dũng

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

               4,200,000

 

 

BN Đoàn Văn Dũng

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

               4,500,000

 

 

BN Lê Tấn Hùng

Thầy Phaple Thiên

679 THĐ

 

               2,000,000

 

 

BN Đô Thị Tỉnh

Huỳnh Phương

 

 

                   200,000

 

 

BN Nguyễn Thị Láo

Hồ Thúy Hiền

Sở Y tế

 

                   100,000

 

 

BN Nguyễn Thị Láo

Thầy Phaple Thiên

697 THĐ

 

               4,800,000

 

 

CB Minh Nguyệt

Thây Phaple Thiên

679 THĐ

 

               6,300,000

 

 

BN Nguyễn Văn Nhật

Lê Thị Hồng Hà

P KT BVBT

 

                   200,000

 

 

Ca Vương Minh Quân

Thây Phaple Thiên

679 THĐ

 

               5,400,000

 

 

BN Nguyễn Văn Lập

BS Nguyễn Hồng Miên

BVBT

 

                   200,000

 

 

BN Nguyễn Văn Lập

GĐ AC Nguyệt Hồ

Căn tin

 

 

10 suất