Bảng giá viện phí theo Thông tư 37/2018/TT-BYT áp dụng cho bệnh nhân không tham gia BHYT
Tin từ: benhvienbinhthuan Đăng lúc: 8/19/2019 7:50:14 AM
Lượt xem:327

Bảng giá viện phí theo Thông tư 37/2018/TT-BYT áp dụng cho bệnh nhân không tham gia BHYT thay thế thông tư 02/2017/TT-BYT