Bảng giá viện phí theo Thông tư 13/2019/TT-BYT áp dụng cho bệnh nhân tham gia BHYT thay thế TT39/2018/TT-BYT
Tin từ: benhvienbinhthuan Đăng lúc: 10/17/2019 8:28:16 AM
Lượt xem:389

Bảng giá viện phí theo Thông tư 13/2019/TT-BYT áp dụng cho bệnh nhân tham gia BHYT thay thế TT39/2018/TT-BYT