Giá viện phí theo thông tư 02 Bộ Y tế ngày 15/03/2017

Giá viện phí theo thông tư 02 Bộ Y tế ngày 15/03/2017 áp dụng cho bệnh nhân không tham gia bảo hiểm y tế đang sử dụng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận

Tải tại đây: Giá viện phí